Zadania

 

Remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Polowa obręb Stawiski - odcinek o długości 1050 mb

Całkowita wartość zadania: 975 701,70 zł

Dofinansowanie: 583 850,79 zł

Opis inwestycji - [PDF 92kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 146kB]

Galeria

 

Remont drogi powiatowej nr 1883B na odc. Rybnica-Łacha - odcinek o długości 1977 mb

Całkowita wartość zadania: 2 909 634,13 zł

Dofinansowanie: 1 663 620,00 zł

Opis inwestycji - [PDF 99kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 152kB]

Galeria

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1884B w m. Kozioł - odcinek o długości 594,51 m

Całkowita wartość zadania: 2 681 534,80 zł

Dofinansowanie: 1 604 050,08 zł

Opis inwestycji - [PDF 98kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 150kB]

Galeria

 

Remont drogi powiatowej nr 1831B w obrębie m. Rostki w km od 2+980 do 4+080

Całkowita wartość zadania: 806 407,63 zł

Dofinansowanie: 479 859,37 zł

Opis inwestycji - [PDF 89kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 218kB]

Galeria

 

Remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Andrychy-Chełchy w km od 6+440 do 7+550 - 1,11 km

Całkowita wartość zadania: 921 036,99 zł

Dofinansowanie: 548 636,99 zł

Opis inwestycji - [PDF 89kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 220kB]

Galeria

 

Remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman-Ksebki w km od 20+540 do 22+990

Całkowita wartość zadania: 2 297 483,79 zł

Dofinansowanie: 1 334 479,22 zł

Opis inwestycji - [PDF 102kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 255kB]

Galeria

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno- 1,62km

Całkowita wartość zadania: 5 562 118,54 zł

Dofinansowanie: 3 301 186,41 zł

Opis inwestycji - [PDF 101kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 265kB]

Galeria

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890B od dr. nr 647 – Kolimagi – Gietki – Piasutno – dr. 1891 B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51 [dł. całkowita 3666,51mb]

Całkowita wartość inwestycji: 3 176 678,02 zł

Dofinansowanie: 1 588 339,01 zł

Opis inwestycji - [PDF 114kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 198kB]

Galeria

 

Przebudowa drogi powiatowej 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo – Siwki o długości 1180m

Całkowita wartość inwestycji: 870 886,15 zł

Dofinansowanie: 432 429,92 zł

Opis inwestycji - [PDF 109kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 197kB]

Galeria

 

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany - DW 648)

Całkowita wartość inwestycji: 1 991 877,68 zł

Dofinansowanie: 964 241,05 zł

Opis inwestycji - [PDF 69kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 195kB]

Galeria

 

Remont drogi powiatowej 1867B Grabowo - Guty Stare od km 0+850 do km 2+100

Całkowita wartość inwestycji: 397 909,86 zł

Dofinansowanie: 198 954,93 zł

Opis inwestycji - [PDF 67kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 188kB]

Galeria

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman – Ksebki – Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58

Całkowita wartość inwestycji: 3 001 838,55 zł

Dofinansowanie: 1 499 985,22 zł

Opis inwestycji - [PDF 101kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 192kB]

Galeria

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1895B łącząca m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09

Całkowita wartość inwestycji: 5 316 404,84 zł

Dofinansowanie: 2 571 810,04 zł

Opis inwestycji - [PDF 101kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 192kB]

Galeria

 

 

Remont drogi powiatowej nr 1883B na odc. Kozioł - Łacha w km od 4+740 do 9+540

Całkowita wartość inwestycji: 3 286 019,69 zł

Dofinansowanie: 1 642 208,13 zł

Opis inwestycji - [PDF 87kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - [PDF 190kB]

Galeria