INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

         Od dnia 1 grudnia 2021 r. wznowiło swoją działalność CENTRUM

...

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy

...

 

 

Wsparcie PFRON dla osób indywidualnych

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz

...

 Wsparcie psychologiczne dla osób poddanych izolacji z powodu COVID-19, nadzorowi

...
...