Lepsze warunki pobytu pacjentów, a także bardziej komfortowe warunki pracy personelu medycznego. Takie mają być efekty trwającej modernizacji w kolneńskim szpitalu. Ku końcowi zbliżają się prace na Oddziale Psychiatrycznym. Będzie on dostosowany do obecnych norm i zapewni dużo lepsze warunki pacjentom - mówi dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie, Krystyna Dobrołowicz.

 

“Zostaną poprawione warunki dla pacjentów, będą też dobudowane pomieszczenia do Poradni Psychiatrycznej, Poradni Terapii Uzależnień, Pobytu Dziennego, Świetlice czyli całe zaplecze, które powinno być przy takim oddziale i w ogóle przy Centrum Zdrowia Psychicznego. Zostały już tylko prace kosmetyczne do zrobienia, w każdej sali będzie łazienka i będą też przystosowane innych wymogów jakie powinny spełniać pomieszczenia w Oddziałach Psychiatrycznych stacjonarnych.

 

Najważniejsze to możliwość pracy z pacjentem, bo pacjent psychiatryczny wymaga indywidualnego podejścia, indywidualnej pracy, żeby było miejsce na rozmowy, na terapię. 

 

To dobrze, że takie oddziały są tworzone także w szpitalach powiatowych, bliżej pacjenta. Daje to możliwość opieki dziennej nad pacjentem, żeby nie było to tylko ograniczenia do pobytu stacjonarnego, gdzie pacjent jest zamknięty. Wtedy, kiedy nie wymaga opieki stacjonarnej, można mu zapewnić opiekę dzienną i kontakt z lekarzami, z psychologiem, terapeutą.” - mówi Krystyna Dobrołowicz.

 

Starosta Kolneński, Tadeusz Klama dodaje, że inwestycje w Szpitalu Ogólnym w Kolnie realizowane są cały czas. Przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu przez Powiat pieniędzy zewnętrznych.

 

“Nie tracimy tempa inwestycyjnego, niedawno skończyliśmy Izbę Przyjęć z podjazdem dla karetek, w tej chwili jesteśmy na placu budowy Oddziału Psychiatrycznego. Remontujemy starą część i dobudowujemy nową. Przed nami budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy szpitalu. Mamy już też ogłoszony przetarg na remont Przychodni przy ulicy Milewskiego w Kolnie. Korzystamy z każdych środków zewnętrznych jakie tylko są do wzięcia. Takich inwestycji oczekują od nas pacjenci. Robimy wszystko, żeby poprawić komfort ich pobytu w szpitalu, a także podnosimy standardy pracy personelu szpitala i kadry medycznej.” - mówi Tadeusz Klama. 

 

Wszystkie prace realizowane w ramach projektu modernizacji Szpitala Ogólnego w Kolnie będą kosztowały 7 milionów złotych. Dotacja ze środków unijnych to ponad 5 milionów złotych, prawie 2 miliony złotych to pieniądze z budżetu Powiatu Kolneńskiego.