8 mln zł w puli programu i nawet do 100 tys. zł na projekt wpisujący się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości – o tym jak skutecznie zawalczyć o dotacje z programu „Niepodległa” w 2019 r. usłyszeli w czwartek przedstawiciele podlaskich samorządowych instytucji kultury i NGO. W czwartkowym spotkaniu informacyjnym wzięli udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Marcin Rembacz z Biura Programu „Niepodległa”.


Spotkanie skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski.

Ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także  przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych.

„Niepodległa” 2019 r. – trwa nabór!

Biuro Programu „Niepodległa” prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2019 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków.

Termin składania wniosków w programie „Niepodległa” 2019

Od 25 lutego Biuro przyjmuje zgłoszenia do programu dotacyjnego „Niepodległa” na działania w 2019 roku. Instytucje mogą skorzystać z dofinansowania do 100 tys. zł na projekt, a w budżecie zarezerwowano 8 mln zł na cały program.

Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do 26 marca do godziny 15.59, a dofinansowane zadania będą mogły być realizowane od 17 maja do 20 listopada 2019 roku.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są w zakładce „Dotacje” na stronie niepodlegla.gov.pl