W Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie 19 października 2017 r.  o godz. 1000 odbył

...

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie 4 października 2018 r. o godz. 1000 odbył się XVI

...

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie 24 października 2019 roku o godz. 10.00 odbył

...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza właścicieli

...
...