Izba Przyjęć i część Oddziału Wewnętrznego kolneńskiego szpitala już niedługo będą zmodernizowane. Teraz, cały czas trwają tam intensywne prace budowlane. 

 

W Izbie Przyjęć jest to już ostatni etap prac, czyli tak zwane wykończeniowe. Inwestycja ma być zakończona w grudniu. Do wyremontowanych pomieszczeń trafi między innymi nowy sprzęt i komfortowe wyposażenie wnętrz. Przetarg na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jest już rozstrzygnięty, a dostawca przywiezie go zaraz po zakończeniu prac budowlanych.

 

Do 20 grudnia mają się także zakończyć prace budowlane, które teraz prowadzone są na Oddziale Wewnętrznym. 

 

Po zmodernizowaniu Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć w szpitalu rozpoczną się kolejne prace. Tym razem na Oddziale Psychiatrycznym. Rozstrzygnięty jest już przetarg na jego remont, ale także rozbudowę. Ze względu na coraz gorsze warunki atmosferyczne, firma, która wygrała postępowanie rozpocznie teraz prace we wnętrzach Oddziału. Dopiero wiosną rozpocznie się jego rozbudowa. Wszystkie prace potrwają do przełomu 2022 i 2023 roku. Po ich zakończeniu Oddział Psychiatryczny będzie zmodernizowany, rozbudowany, ale także zyska nowoczesne wyposażenie. 

 

Trwają też przygotowania do rozbudowy Przychodni i dobudowania windy. Powstaje już dokumentacja niezbędna do prowadzenia prac i ogłoszenia przetargu. Będzie on rozstrzygnięty, kiedy do Starostwa Powiatowego w Kolnie wpłynie decyzja potwierdzająca przekazanie pieniędzy na realizację tej inwestycji. Mają one pochodzić z rządowego programu Polski Ład. W ramach tego programu, przy szpitalu ma również powstać lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Zaplanowanie dwóch ostatnich inwestycji było możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie Powiat Kolneński ma otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Kolneński uzyskał zgodę na realizację tych dwóch projektów.

 

Pierwszy -„Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych”, zyskał wsparcie w wysokości  3 574 652 zł.

 

Drugi - „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”, zyskał dofinansowanie w wysokości 1 151 280 zł.