Obecnie trwają prace na dwóch odcinkach ulicy Konopnickiej. Na pierwszym odcinku od skrzyżowania z ulicą Targową w kierunku miejscowości Górskie trwają prace przy tworzeniu chodników i ścieżek rowerowych oraz podjazdów. Na drugim odcinku od skrzyżowania z ulicą Sportową do ulicy Wojska Polskiego odbywają się prace ziemne związane z wymianą mediów i gruntu pod drogę.

 

Plac budowy odwiedzili Starosta Kolneński Tadeusz Klama i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kulągowski i zapoznali się z postępem prowadzonych prac.

 

Wartość całej inwestycji to blisko osiem milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetów Powiatu Kolneńskiego, Urzędu Miasta Kolno, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Zakończenie prac planuje się na koniec czerwca 2021 rok.