Życzenia Wielkanocne

Z Okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim p racownikom oświaty dużo zdrowia. Niech praca

...

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy wszystkim pracownikom samorządowym najlepsze

...

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Pielęgniarkom i Położnym życzę

...