Aktualny na 18 październik 2022

Lp.

Gmina

Nazwa punktu wydawania

Adres

Uwagi

1

M. Kolno

Starostwo Powiatowe w Kolnie

18-500 Kolno ul. 11 Listopada 1

Punkt wydawania służbom powiatowym

2

M. Kolno

Szkoła Podstawowa Nr 1

18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20

Punkt wydawania dla dzieci i  ludności

3

M. Kolno

Szkoła Podstawowa Nr 2

18-500 Kolno ul. Szkolna 8

Punkt wydawania dla dzieci i  ludności

4

G. Kolno

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lachowie

Lachowo 21, 18-500 Kolno

Punkt wydawania dla uczniów i nauczycieli szkoły.

5

G. Kolno

Szkoła Podstawowa w Zabielu

Zabiele 110, 18-500 Kolno

Punkt wydawania dla uczniów i nauczycieli szkoły.

6

G. Kolno

Szkoła Podstawowa w Borkowie

Borkowo 72, 18-500 Kolno

Punkt wydawania dla uczniów i nauczycieli szkoły oraz mieszkańców sołectw: Borkowo, Janowo, Łosewo i Niksowizna.

7

G. Kolno

Szkoła Podstawowa w Czerwonem

Czerwone 56,18-500 Kolno

Punkt wydawania dla uczniów i nauczycieli szkoły.

8

G. Kolno

Szkoła Podstawowa w Janowie

Janowo 35, 18-500 Kolno

Punkt wydawania dla uczniów i nauczycieli szkoły.

9

G. Kolno

Szkoła Podstawowa w Wykowie

Wykowo 14, 18-500 Kolno

Punkt wydawania dla uczniów i nauczycieli szkoły.

10

G. Kolno

Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu

Zaskrodzie 66, 18-500 Kolno

Punkt wydawania dla uczniów i nauczycieli szkoły.

11

G. Kolno

Remiza OSP w Zabielu

Zabiele 165, 18-500 Kolno

Punkt wydawania dla mieszkańców sołectw: Gietki, Kolimagi Waszki i Zabiele.

12

G. Kolno

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem

Czerwone 50, 18-500 Kolno

Punkt wydawania dla mieszkańców sołectw: Czerwone, Wincenta Kozioł, Górszczyzna, Bialiki, Wykowo, Brzozowo, Rupin i Górskie.

13

G. Kolno

Centrum Kultury Gminy Kolno Świetlica
w Lachowie

Lachowo 73, 18-500 Kolno

Punkt wydawania dla mieszkańców sołectw: Lachowo, Rydzewo-Świątki, Kossaki, Tyszki-Wądołowo, Wszebory, Żebry, Stare Kiełcze, Brzózki, Okurowo, Filipki Małe, Filipki Duże, Danowo, Kiełcze-Kopki, Truszki-Zalesie, Truszki-Patory, Truszki-Kucze, Glinki, Kumelsk, Kowalewo.

14

G. Kolno

Urząd Gminy Kolno

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Punkt wydawania dla pracowników Urzędu Gminy Kolno, strażaków OSP oraz dla mieszkańców sołectw: Stary Gromadzyn, Gromadzyn-Wykno, Tyszki-Łabno, Koziki-Olszyny, Czernice, Pachuczyn, Obiedzino, Wścieklice i Zaskrodzie.

15

G. Turośl

Urząd Gminy Turośl

Turośl, ul. Jana Pawła II 49

Punkt wydawania ludności

16

G. Turośl

Szkoła Podstawowa w Lemanie

Leman 44

Punkt wydawania ludności

17

G. Turośl

Szkoła Podstawowa w Ptakach

Ptaki 27

Punkt wydawania ludności

18

Stawiski

NZOZ "SALUS"

ul. Łomżyńska 8, 18-520 Stawiski

Punkt wydawania ludności

19

Stawiski

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Stawiskach

ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski

Punkt wydawania ludności

20

Stawiski

Szkoła Podstawowa w Porytem

Poryte ul. Szkolana 23, 18-520 Stawiski

Punkt wydawania ludności

21

Stawiski

Urząd Miejski w Stawiskach

Plac Wolności 13/15, 18-50 Stawiski

Punkt wydawania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stawiskach i strażaków OSP z Gminy Stawiski

22

G. Grabowo

Szkoła Postawowa w Grabowie

ul. Szkolna 7, 18-507 Grabowo

Punkt wydawania ludności

23

G. Grabowo

Szkoła Podstawowa w Surałach

Surały 22, 18-507 Grabowo

Punkt wydawania ludności

24

G. Grabowo

Szkoła Podstawowa w Konopkach-Monetach

Konopki-Monety 39, 18-507 Grabowo

Punkt wydawania ludności

25

G. Grabowo

Urząd Gminy Grabowo

ul. gen. Władysława Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo

Punkt wydawania dla pracowników Urzędu Gminy i strażaków OSP Grabowo

26

Mały Płock

Szkoła Podstawowa

18-516 Mały Płock ul. Kochanowskiego 25

Punkt wydawania ludności

27

Mały Płock

 Szkoła Podstawowa

18-516 Mały Płock , Kąty 168

Punkt wydawania ludności

28

Mały Płock

Szkoła Podstawowa

18-516 Mały Płock Chludnie 2

Punkt wydawania ludności

29

Mały Płock

Urząd Gminy

18-516 Mały Płock, ul. Kochanowskiego 15

Punkt wydawania ludności