Wykaz palcówek świadczących pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących w okresie zimowym.

OŚRODKI WSPARCIA DORAŹNEGO DLA BEZDOMNYCH - woj. podlaskie (Plik PDF 110kB)

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim (Plik PDF 163kB)

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach stan na 21.02.2020 r. (Plik PDF 117kB)