Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kolnie obchodzili 39. rocznicę wprowadzenia stanu

...

Przedstawiciel Powiatu Kolneńskiego, Starosta Tadeusz Klama i Wicestarosta Karol Pieloszczyk razem

...

Szpital Ogólny w Kolnie wyremontuje dwa oddziały oraz kupi sprzęt medyczny. W poniedziałek, 24 maja

...

6,5 miliona przekazano na rozwój Szpitala w Kolnie

 

Szpital Ogólny w Kolnie otrzymał środki na

...

Prawie 62 miliony złotych trafią do samorządów z terenu Powiatu Kolneńskiego w ramach rządowego

...