W tym roku z Funduszu Dróg Samorządowych woj. podlaskie ma do zagospodarowania niemal 415 mln złotych. Wsparcie z budżetu państwa otrzymało dziesięć gmin oraz sześć powiatów z regionu, które łącznie wybudują lub przebudują blisko 40 kilometrów dróg.

       3 czerwca 2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Wojewoda Bohdan Paszkowski podpisał umowę z władzami Powiatu Kolneńskiego: Starostą Tadeuszem Klama, Wicestarostą Karolem Pieloszczyk oraz Skarbnikiem Powiatu Dorotą Waszkiewicz, na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1891B na odcinku Janowo – Łosewo – Niksowizna (…)”. Powiat Kolneński w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych otrzyma kwotę 2 120 466,96 zł.