16 rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II obchodzimy 2 kwietnia. Zmarł on w 2005 roku wieku 84 lat.

...
...

       W tym roku z Funduszu Dróg Samorządowych woj. podlaskie ma do zagospodarowania niemal 415 mln złotych.

...

12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry jako pierwsze kraje z dawnego bloku wschodniego wstąpiły do

...

Nie daj szansy AIDS, zrób test na HIV