STAROSTA KOLNEŃSKI


 

Tadeusz Klama – mieszkaniec Gminy Kolno. Absolwent Politechniki Białostockiej,  uzyskany tytuł mgr inż. Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Zarządzania. Ukończone studia MBA na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Wieloletni pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kolno, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, Wójt Gminy Kolno, kierownik i członek zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie, Wicedyrektor Biura Inwestycji i Administracji Centrali KRUS w Warszawie.