W ramach w/w zadania wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku o długości 65 mb,

...

Rozpoczęły się prace remontowe drogi powiatowej nr 1886B do miejscowości Wanacja. Przebudową

...

Kończą się prace archeologiczne w miejscowości Truszki Zalesie pod kierownictwem Pani dr Ewy

...