Gotowość wszystkich służb na wypadek ewentualnego pojawienia się osoby zagrożonej  zachorowaniem w związku z Koronawirusem. To temat środowego spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  Zwołał je jego przewodniczący, Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

Wzięli w nim udział przedstawiciele Służb, a także powiatowych, miejskich i gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jego rolą była ocena stanu przygotowań wszystkich służb i procedur na wypadek pojawienia się zachorowania lub podejrzenia zachorowania wywołanego przez Koronawirusa 2019-nCoV.