„Polska powinna być rozwijana równomiernie, a fundusze muszą być rozdysponowywane w sposób sprawiedliwy i umiejętny” - mówił podczas wizyty na ziemi kolneńskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Prezydent wziął udział konferencji “Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu.
 
Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele ministerstw, władz województwa, a także lokalnych samorządów. Głównym tematem rozmów był problem wyludniania się małych miejscowości. Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytanie jak temu zapobiegać, a także jak szukać pomysłów na rozwój regionów wiejskich. Jak wykorzystać ich atuty, żeby przekonać przedsiębiorców do inwestowania i tworzenia miejsc pracy, co byłoby zachętą dla młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali do większych miast. W czasie konferencji przedstawiciele ministerstw prezentowali programy, z których mogą korzystać lokalne samorządy i ich mieszkańcy.
 
Prezydent, Andrzej Duda, spotkał się także z mieszkańcami ziemi kolneńskiej. Mówił jak rozumie pojęcie “zrównoważonego rozwoju kraju”. Według niego to, po pierwsze, dążenie do wyrównania poziomu życia mieszkańców małych i dużych miejscowości. Ale rozwój strukturalny i biznesowy musi iść w parze z poszanowaniem tradycji i kultury regionów, a także z dbałością o środowisko naturalne. Wszystko z myślą o przyszłych pokoleniach. Andrzej Duda mówił też o działaniu władz w kwestii bezpieczeństwa, także ekonomicznego, Polaków:
 
„Proszę byście Państwo ufali, że zarówno w polityce międzynarodowej, jak i w polityce wewnętrznej działamy, rozważnie, uważnie, tak żeby Polska była jak najbardziej bezpieczna i żeby Polska mogła nadal jak najlepiej się rozwijać, tak żeby Państwu się jak najlepiej w Polsce żyło.”
 
Prezydent, Andrzej Duda, razem z przedstawicielami władz województwa i lokalnych samorządów, złożył także kwiaty pod pomnikiem Solidarności, a także pomnikiem Żołnierzy Wojska Polskiego, zamordowanych przez bolszewików w bitwie pod Lemanem w sierpniu 1920 roku.