To budżet inwestycyjny, ale także wybiegający w przyszłość. Tak o przyjętej przez radnych uchwale budżetowej powiatu kolneńskiego na rok 2020 mówi starosta Tadeusz Klama.
 
Najważniejsze w planie przyszłorocznych wydatków są inwestycje drogowe i modernizacja szpitala.
 
“To jest na pewno budżet, który wychodzi daleko do przodu, przynajmniej na dwa lata w przyszłość. Mam na myśli drogi realizowane w ramach Programu Dróg Samorządowych. Mamy pięć dróg, w tym jedna inwestycja jest przewidziana do realizacji w dwa lata. Z drugiej strony to też kontynuacja tego co robiliśmy w tym roku. Czyli remont Szpitala i Oddziału Wewnętrznego. To jest budżet inwestycyjny, inwestujemy w służbę zdrowia w szpitalu, w przychodnie. Korzystamy z programów zewnętrznych, tych krajowych i programów w ramach środków unijnych.“ - mówi Tadeusz Klama.
 
Ostateczny kształt budżetu i sposób jego realizacji będzie zależał od rozstrzygnięć konkursów na dofinansowanie części inwestycji. W budżecie są zarezerwowane już pieniądze na tzw wkład własny takich projektów.
 
Według zatwierdzonego przez radnych budżetu, przyszłoroczne dochody powiatu zaplanowane są na poziomie ponad trzydziestu dziewięciu milionów trzystu tysięcy złotych. Wydatki mają być o milion trzysta tysięcy większe. Deficyt ma być, w części, pokryty z kredytu, a w części z innych dochodów powiatu, które wynikają np z realizacji projektów.