Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wykonali utwardzenie pobocza wraz z odwodnieniem drogi powiatowej przez miejscowość Sokoły. W chwili obecnej trwają prace w miejscowości Romany, przy utwardzeniu pobocza pasa drogowego.

Materiały do wykonana wyżej wymienionych prac zapewniła Gmina Stawiski.