W miejscowości Sokoły gm. Stawiski trwają pracę budowlane polegające na dokończeniu ciągu pieszego (chodnika). Jest to przedsięwzięcie wspólne z Burmistrzem Gminy Stawiski oraz Zarządem Powiatu Kolneńskiego. Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wykonują pracę związane z ułożeniem kostki brukowej a samorząd Stawisk dostarcza materiały. Chodnik zostanie ułożony na jednej stronie drogi, a swoją długością ma objąć całą miejscowość.