Pajacykowa Sieć Pomocowa działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie.
Organizacje partnerskie same wybierają placówki (szkoły, świetlice) z którymi współpracują, kierując się w ich doborze, znajomością środowiska lokalnego, wiedzą i doświadczeniem wynikającym z pracy w danym regionie. Zaangażowanie w poprawę warunków życia społeczności lokalnej to ogromny atut organizacji partnerskich. Organizacje są na miejscu, mają możliwość szybkiego reagowania i dostosowania programu do aktualnych potrzeb.
Pajacykowa Sieć Pomocowa działa w ramach programu dożywiania dzieci Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.
Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo w Załączniku.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest pod linkiem: www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2018r.
Zapraszam!

Magdalena Szymczak
Koordynatorka programu dożywiania w Polsce
Polska Akcja Humanitarna