Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od 2006 r. dzień 30 maja wpisał się w kalendarz

...

Pracownicy kolneńskiego szpitala muszą mieć niezbędny sprzęt, żeby bezpiecznie pracować i pomagać

...

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kolnie obchodzili 39. rocznicę wprowadzenia stanu

...

Przedstawiciel Powiatu Kolneńskiego, Starosta Tadeusz Klama i Wicestarosta Karol Pieloszczyk razem

...

Odebrali wolność wielu ludziom, próbowali też odebrać nadzieję na wolną Polskę. 41 lat temu, 13

...