229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku w wyjątkowych okolicznościach, ale jak zawsze pamiętamy!

 

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w zupełnie innej formie niż dotychczas. Wynikało to z ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

 

Nie było przemarszu spod kościoła pod „Dąb Wolności”, Miejskiej Orkiestry Dętej, pocztów sztandarowych, delegacji instytucji i organizacji pozarządowych. Wydarzeniu nie towarzyszyły także przemówienia, ani występy zespołów artystycznych.

 

Uroczystości w Kolnie rozpoczęły się odprawieniem Mszy Świętej w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata. Po nabożeństwie, każda z delegacji oddzielnie złożyła wieńce, kwiaty i znicze pod krzyżem, w pobliżu Dębu Wolności.

 


 

Konstytucja 3 maja

 

Rocznica obchodów

Obchodzono ją do ostatniego rozbioru Polski. W zaborach była zakazana. Po I Wojnie Światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości święto wznowiono. Podczas II Wojny Światowej ponownie zakazano obchodów. Od 1990 znów jest świętem narodowym. Od 2007 roku obchodzona jest również na Litwie.

Znaczenie

- w dniu jej ustanowienia przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów (Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) i zostaje powołana Rzeczpospolita Polska

- wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dwuizbowy parlament (Izba Poselska, Izba Senacka)

- ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami.

- „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”  (punkt 5 Konstytucji)

- wprowadzała zmiany w sposób bezkrwawy

- przetrwała 14 miesięcy (zbrojna interwencja Rosji)

- była symbolem dążności Polaków do wolności i sprawiedliwości

- była pierwszą w Europiedrugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej - 1787r.) ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.