ADRESACI PROGRAMU I OBSZARY WSPARCIA

obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych

...

Odpoczynek po pracy także ma wpływ na bezpieczeństwo. Twierdzą eksperci Kasy Rolniczego

...

„Fotografia to moja pasja. Zatrzymuję w kadrze, ciekawe miejsca i wydarzenia, żeby po latach

...

Wystawa Fotografii "MOJA MAŁA OJCZYZNA" P. Sylwestra Nicewicza od 23 stycznia do 23 lutego 2019 r.

Wystawa fotografii "PASJE" NATURA I PODRÓŻE P. Sylwestra Nicewicza od 6 do 26 lutego 2018r. w Powiatowej

...