Pod adresem http://wybieramswiadomie.pl/ dostępna jest wersja on-line słowniczka wyborczego "WYBIERAMY ŚWIADOMIE - Przewodnik po wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku".

Każde wybory są, a przynajmniej powinny być, świętem demokracji – świętem świadomych swej roli i swych praw wyborców.Funkcjonowanie zgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawnego mechanizmów wyborczych do różnych organów różnych szczebli jest dowodem i miarą demokratycznego charakteru państwa.
Kierując się potrzebą upowszechniania rzetelnej wiedzy o Polsce, jej państwie i ustroju, Partnerzy projektu „Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej” podjęli inicjatywę wprowadzania do przestrzeni publicznej kompetentnie opracowanych i w sposób przystępny udostępnianych informacji, w tym pojęć. Jej celem jest możliwie obiektywna, wszechstronna prezentacja zasobu informacji, który ułatwi obywatelom czynne i rozumne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym naszego Kraju.
Składający się z dziesięciu rozdziałów „Przewodnik” prezentuje całość wiedzy niezbędnej do świadomego uczestnictwa w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Omówione w nim zagadnienia pomocne będą nie tylko wyborcom, ale też osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wyborów: pracownikom powiatów, członkom komisji wyborczych, mężom zaufania i obserwatorom społecznym.