Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Gmina Grabowo obchodziła w tym roku 4 września pod hasłem

...

To wspólna inicjatywa ośmiu samorządów - powstanie stowarzyszenie “Wiele Gmin - Jeden Cel”. Dzisiaj

...

Powstanie Stowarzyszenie “Wiele Gmin - Jeden Cel” to wspólna inicjatywa wszystkich samorządów z Powiatu

...

Starosta Kolneński Tadeusz Klama i wicestarosta Karol Pieloszczyk przyjęli „Betlejemskie światełko

...

W 2018 w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w kraju i w wielu miejscach na

...