To wspólna inicjatywa ośmiu samorządów - powstanie stowarzyszenie “Wiele Gmin - Jeden Cel”. Dzisiaj podczas sesji Rady Powiatu Kolneńskiego Radni zgodzili się na jego powołanie i uczestnictwo Powiatu w stowarzyszeniu. Zgodnie z założeniami ma to pomóc we wspólnym pozyskiwaniu dotacji i dofinansowań i realizowaniu projektów. Działając razem można dostać większe wsparcie i realizować większe inwestycje - mówi Wicestarosta, Karol Pieloszczyk.

 

“Chcemy uczestniczyć w zakładaniu tego stowarzyszenia i aktywnie w nim uczestniczyć z pozostałymi samorządami z naszego Powiatu. Cel powołania tego stowarzyszenia najlepiej pokazuje jego nazw: “Wiele Gmin - jeden cel”. Razem łatwiej jest startować w konkursach i różnych projektach, dzięki którym można dostać dofinansowanie na inwestycje. Często kiedy startuje się w grupie dofinansowanie jest też większe. Poza tym działając razem będziemy mogli realizować projekty, które będą wykraczały poza jedną gminę i tworzyły spójną całość. Co jest istotne zwłaszcza przy modernizacji dróg, sieci technicznych, czy budowie, np.: ścieżek rowerowych. Dzięki temu takie inwestycje nie będą się kończyły na granicy jednego samorządu.” - mówi Karol Pieloszczyk.

 

Stowarzyszenie utworzą: Powiat Kolneński, Miasto Kolno, Gmina Kolno, Gmina Grabowo, Gmina Mały Płock, Gmina Turośl, Gmina Stawiski i Gmina Jedwabne.