Wykonano remont chodnika po prawej stronie ulicy Sportowej. Przeprowadzano go odcinkami na

...

 

ADRESACI PROGRAMU I OBSZARY WSPARCIA

obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych

...

Odpoczynek po pracy także ma wpływ na bezpieczeństwo. Twierdzą eksperci Kasy Rolniczego

...

„Fotografia to moja pasja. Zatrzymuję w kadrze, ciekawe miejsca i wydarzenia, żeby po latach

...

Wystawa Fotografii "MOJA MAŁA OJCZYZNA" P. Sylwestra Nicewicza od 23 stycznia do 23 lutego 2019 r.