INFORMACJA


załatwianie spraw w Starostwie Powiatowym w Kolnie

 

Kontakt telefoniczny

 1. Wydział Komunikacji i Transportu

 

 1. Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami
 • wypisy, wyrysy i informacje z ewidencji gruntów i budynków – 86 278 48 92
 • mapy zasadnicze (do zgłoszeń i do wniosków o warunki zabudowy) – 86 278 48 91
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, gospodarka nieruchomościami – 86 278 48 90
 • geodeta powiatowy – 86 278 48 89

 

 1. Budownictwo i Ochrona Środowiska

 

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie – 86 278 47 03

 

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów86 278 47 97 
 2. Sekretariat – 86 278 24 29 ;   Biuro Obsługi Interesanta – 86 262 30 15

 

Kontakt elektroniczny

Sprawy urzędowe można również załatwiać drogą elektroniczną poprzez ePUAP:

/41cg6jxl9r/SkrytkaESP

/41cg6jxl9r/skrytka

 

Zalecenia przy załatwianiu spraw

 1. Interesanci do Starostwa Powiatowego w Kolnie mogą wejść tylko wejściem głównym.
 2. Po wejściu do urzędu należy zdezynfekować ręce.
 3. W urzędzie obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki.
 4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
 1. Aby załatwianie wnoszonych przez Państwa spraw przebiegało jak najsprawniej proponujemy pobranie druków podań, wniosków z naszej strony internetowej i wypełnienie ich w domu. Link do stron z wzorami druków:

- Wydział Komunikacji i Transportu 
- Budownictwo i Ochrona Środowiska
- Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami

 

Szczegółowe dane kontaktowe do wydziałów - Zobacz