I edycja

 

 

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański

Przewidywana wartość inwestycji: 10 880 000 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5 %

Kwota wnioskowanych środków: 10 336 000 zł

Galeria

 

2. Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych

Przewidywana wartość inwestycji: 3 971 835,59 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10 %

Kwota wnioskowanych środków: 3 574 652,00 zł

 

3. Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Przewidywana wartość inwestycji: 1 439 100 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 20 %

Kwota wnioskowanych środków: 1 151 280 zł

 

 

 

II edycja

 

 

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański - ETAP II

Przewidywana wartość inwestycji: 8 500 000 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5 %

Kwota wnioskowanych środków: 8 075 000 zł

 

2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1882B

Przewidywana wartość inwestycji: 7 300 000 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 31,51 %

Kwota wnioskowanych środków: 5 000 000 zł