Powiat Kolneński otrzymał wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wsparcie zostało wykorzystane na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

 

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B Kolno (ul. M. Konopnickiej) – Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb

Całkowita wartość inwestycji: 7 914 332,59 zł

Dofinansowanie z RFIL: 99 946,00 zł

 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice do dr. 647 na odcinku o długości 2376 mb

Całkowita wartość inwestycji: 1 581 669,18 zł

Dofinansowanie z RFIL: 553 585,00 zł

 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828 B Świdry – Gnatowo – Siwki – Wilamowo na odcinku o długości 2405,6 mb

Całkowita wartość inwestycji: 1 715 141,58 zł

Dofinansowanie z RFIL: 707 571,00 zł

 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900 B na odcinku łączącym m. Włodki i Chludnie o łącznej długości 1140,49 mb

Całkowita wartość inwestycji: 1 326 964,86 zł

Dofinansowanie z RFIL: 476 408,00 zł

 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1877 B przez miejscowość Glinki na odcinku o długości 453,99 mb

Całkowita wartość inwestycji: 195 110,07 zł

Dofinansowanie z RFIL: 92 270,00 zł

 

6. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany – DW 648)

Całkowita wartość inwestycji: 1 991 877,68 zł

Dofinansowanie z RFIL: 1 027 636,63 zł

 

7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman – Ksebki – Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58

Całkowita wartość inwestycji: 3 001 838,55 zł

Dofinansowanie z RFIL: 172 363,37 zł

 

8. Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych na ternie powiatu kolneńskiego z obszaru psychiatrii, onkologii, diagnostyki obrazowej oraz chorób układów krążenia i oddechowego.

Całkowita wartość inwestycji: 6 370 801,01 zł

Dofinansowanie z RFIL: 1 500 000 zł