Tradycją jest, że 14 lutego wyznajemy swoje uczucia.