Wszelkie diety dziś na boku. Tłusty Czwartek jest raz w roku.