Uchwalono budżet powiatu na 2021 rok

 

Rada Powiatu Kolneńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2021 rok. Jest on zrównoważony i prorozwojowy.  

 

W budżecie zaplanowano duże nakłady na ochronę zdrowia, infrastrukturę drogową, edukację, doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie  i współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

Przewidywane są inwestycje w zakresie ochrony zdrowia między innymi: termomodernizacja i remont przychodni zdrowia w Kolnie, dokończenie remontu Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu, remont i rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego, przebudowa Izby Przyjęć Szpitala.

 

Podjęto działania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Będą wykonywane przebudowy dróg zgodnie z wnioskami o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Realizowane będą działania w zakresie edukacji. Kontynuowany jest projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie”. Jest to projekt wieloletni, który powinien zakończyć się w 2020 roku, jednak ze względu na pandemię i nierozstrzygnięte przetargi, jego realizacja została przedłużona. Zakończenie przewiduje się w 2021 roku.

 

Dla unowocześniania i doposażenia w sprzęt Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie zaplanowano zakup koparki kołowej.

 

W celu dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowano środki na udzielenie dotacji na zadania z zakresu sportu, kultury i turystyki, integracji społeczności lokalnych oraz promocji powiatu.

 

Planowanie wielu zaprezentowanych powyżej zadań nie byłoby możliwe bez ich wcześniejszego przygotowania. Prace nad nimi rozpoczęto już na początku 2020 roku, a ich efektem było stworzenie dokumentacji projektowych. Kompletna dokumentacja umożliwiła planowanie w budżecie inwestycji oraz przystąpienie do naboru o ich finansowanie.