Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kolnie obchodzili 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Pod pomnikiem solidarności i księdza Jerzego Popiełuszki złożyli kwiaty i znicze. W skład delegacji weszli Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kulągowski oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Iwona Podeszwik.

 

W niedzielę minęła 39 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W 1981 roku w nocy z 12 na 13 grudnia na mocy uchwały Rady Państwa władze PRL wprowadziły stan wojenny. W telewizji emitowano odezwę Generała Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu wojennego. Wyłączono telefony, do miast wkroczyło wojsko i milicja.

 

Dekret o stanie wojennym zawieszał działalność wszystkich organizacji społecznych, stowarzyszeń i związków zawodowych. Zakazywał wszelkich zgromadzeń. Główne zakłady pracy zostały zmilitaryzowane. Zakazano opuszczania miejsca zamieszkania bez przepustki. Wprowadzono godzinę milicyjną między 22.00 a 6.00.

 

Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku, natomiast zniesiony został rok później 22 lipca.

 

Oficjalnie mówiono, że stan wojenny wprowadzono w wyniku pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju, zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego w wyniku zbliżającej się zimy i groźby interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu Warszawskiego. Jednak prawdziwym celem akcji była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku przez "Solidarność".