20 listopada miał miejsce odbiór techniczny inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1828B Świdry-Gnatowo-Siwki-Wilamowo. Łączna długość przebudowanej drogi wynosi około 2,4 kilometra.

 

Przy odbiorze drogi obecni byli m.in.: Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk, Radny Powiatu Kolneńskiego Zbigniew Rogowski, Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski, Inspektor nadzoru Sylwia Szczech, przedstawiciele firmy MOBILDROG.

 

Przedstawiciele samorządów podziękowali sobie wzajemnie za dobrą współpracę oraz zaangażowanie w sprawnym przebiegu tak ważnej i potrzebnej inwestycji. Okoliczni mieszkańcy wiele lat oczekiwali na zmiany, które dokonały się obecnie.

 

Na całym odcinku droga posiadała nawierzchnię brukową w średnim i lokalnie złym stanie technicznym o szerokości 4,5 - 5 m. Na nawierzchni widoczne były liczne deformacje oraz ubytki. W ramach przeprowadzonego zadania przebudowano jezdnię i wykonano ją z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m. Wykonano obustronne żwirowe pobocza o szerokości 0,75 m. Do działek przylegających bezpośrednio do drogi zaprojektowano zjazdy o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz o nawierzchni bitumicznej.

 

Łączna wartość zadania to około 1,7 miliona złotych. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 50%, czyli około 857 tys. złotych. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Kolneńskiego i dotacja z Gminy Grabowo.