Rozpoczęto prace remontowe drogi powiatowej nr 1886B od drogi nr 1883B - Wanacja na odcinku o długości 1450 mb. W ramach remontu zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa, zostaną uzupełnione pobocza i oczyszczone rowy przydrożne.

 

Remont realizowany jest w całości ze środków własnych Powiatu Kolneńskiego. W pierwszym dniu tj. 4 listopada 2020 roku prac doglądał również wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk.