W budynku Urzędu Miasta w Kolnie został podpisany listu intencyjny dotyczący zawiązania partnerstwa przy realizacji projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Podpisy złożyli przedstawiciele lokalnych samorządów: powiatu kolneńskiego, Stawisk, gminy Mały Płock, gminy Grabowo, gminy Kolno i miasta Kolno. Starostwo Powiatowe w Kolnie reprezentował Starosta Tadeusz Klama.

 

Projekt ten obejmuje napisanie strategii realizacji wspólnych celów dla podmiotów, które podpisały porozumienie. Po opracowaniu tej strategii zostanie opracowany jeden wspólny wniosek Nowej strategii 2021-2027.

 

W tej strategii będzie duże wsparcie na poziomie 85%. Wniosek będzie można składać do programów rządowych dla takich obszarów, jak nasze, czyli obszarów, które zagrożone są marginalizacją życia rozwoju przedsiębiorczości i pracy. Jesteśmy jednym z regionów, które znajdują się w tym obszarze. Należą do niego miasta do 20 tysięcy mieszkańców.

 

Dzięki takim projektom nastąpi dalsze wyrównywanie szans w porównaniu do obszarów takich jak Polska centralna i zachodnia.