23 września w Księżynie odbyło się seminarium podsumowujące etap wojewódzkiego Konkursu Agroliga 2020, którego organizatorem był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 

Laureatem województwa Podlaskiego została firma AGROTECHNIK TAFIŁY ze Stawisk. Otrzymała ona nagrodę główną 5000zł. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Oprócz nagród Agroligii laureat otrzymał również podziękowanie za promowanie Powiatu, które wręczył Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.

 

AGROTECHNIK TAFIŁY jest firmą istniejąca od 1997 roku. Posiada wiele oddziałów na terenie Polski. Zajmuje się sprzedażą maszyn, części oraz akcesoriów rolniczych. Firma została wybrana za całokształt pracy, modernizację i ulepszanie zakładu oraz za dążenie do ciągłego rozwoju.

 

Firma AGROTECHNIK wraz z gospodarstwem rolnym z Powiatu Łomżyńskiego przeszła do etapu ogólnopolskiego Konkursu Agroligii.

 

Wojewódzki etap Konkursu organizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Fundusz ten promuje wyróżniających się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi polskich rolników, właścicieli gospodarstw rolnych oraz przedstawicieli firm z otoczenia rolnictwa, rozwijających się przy pomocy funduszy unijnych.

 

Konkurs Agroligii organizowany jest już od 1939 roku. Składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego.  Od 2008 roku Honorowy Patronat Gali Agro Ligi sprawuje Prezydent RP.