Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie” - II etap zakończony

 

Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie” jest realizowany przez Powiat Kolneński reprezentowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020.

 

W dniu 9 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0035/18-00 pomiędzy Powiatem Kolneńskim a „Instytucją Zarządzającą RPOWP”, a następnie w dniu 13.03.2019 r. został zawarty aneks nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0035/18-01. Całkowita wartość projektu wynosi 3 887 722,22 zł brutto, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 304 563,87 zł brutto.

 

W dniu 27 września 2019 r. został ogłoszony drugi przetarg na „Zakup maszyn i urządzeń dla ZST w Kolnie” na cztery zadania. Na trzy zadania zostali wyłonieni wykonawcy i zostały z nimi podpisane umowy. Nie wyłoniono wykonawcy na czwarte zadanie. W dniu 31.07.2020r. zostały zakończone dwa zadania: na dostawę wyposażenia do pracowni rysunku technicznego dla ZST w Kolnie oraz na dostawę wyposażenia do pracowni komunikacji w języku obcym dla ZST w Kolnie. Łącznie na kwotę 153 051,36 zł brutto, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 130 093,66 zł.