Wykonano remont chodnika po prawej stronie ulicy Sportowej. Przeprowadzano go odcinkami na przełomie dwóch lat 2019-2020. W 2019 naprawiono część chodnika od skrzyżowania z ulicą Ciepłą. W tym roku zakończono pracę.

 

Do naprawy chodnika wykorzystano nową kostkę oraz pozyskaną z obecnie modernizowanej ulicy Konopnickiej.

 

"Zrobiliśmy chodnik na wysokości wjazdu do garaży. W tym roku została dokończona dalsza część w kierunku do Banku Spółdzielczego w Kolnie. Część kostki została zakupiona nowa, pozostała część jest przełożona z obecnie trwającego remontu ulicy Konopnickiej" – powiedział dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski.

 

Remont chodnika po prawej stronie ulicy Sportowej był niezbędny. Był on w złym stanie, miał połamane płytki oraz dużo dziur.