Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kolnie w tym Starosta Kolneński Tadeusz Klama oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski uczcili patriotyzm i bohaterstwo powstańców warszawskich. Złożyli kwiaty przed pomnikiem żołnierzy walczących o Polskę niepodległą na „starym” cmentarzu w Kolnie.

 

76 rocznica Powstania Warszawskiego jest kolejną okazją do wspomnień tamtym wydarzeń. Losy  żołnierzy i ludności cywilnej możemy poznawać z literatury, filmów oraz nielicznych już relacji naocznych świadków. Pomimo zgromadzonej wiedzy na ten temat napotyka się różne oceny, szczególnie z powodu skutków wydarzeń (zniszczone miasto i ogromna ilość ofiar) .

 

Doświadczenia społeczeństwa polskiego związane z okupacją niemiecką były motywem dla wielu ludzi do stawiania oporu z bronią w ręku. Akcji zbrojnych na terenie okupowanej Polski było wiele, jednak największą i najlepiej zorganizowaną było Powstanie Warszawskie.

 

Powstanie stało się okazją do demonstracji istnienia państwa Polskiego, polskiej armii, prawa do wolności i sprawiedliwości. W pierwszych dniach jego uczestnicy byli pełni entuzjazmu i nadziei na odzyskanie niepodległości. Jednak przedłużająca się osamotniona walka (63 dni) doprowadziła do nieuchronnej klęski. Upadek Powstania Warszawskiego zakończył się zniszczeniem miasta i dużą ilością zabitych ludzi. Ludności cywilnej zginęło ponad 10 razy więcej niż żołnierzy.

 

Dzisiejsza ocena tamtych wydarzeń nie jest w stanie umniejszyć patriotyzmu i odwagi uczestników Powstania Warszawskiego.