Niedługo rozpoczną się prace przy przebudowie odcinka ulicy Konopnicka-Górskie. Została już podpisana umowa z wykonawcą, a w imieniu zarządu Powiatu Kolneńskiego podpis złożył dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie (PZD) Grzegorz Kulągowski. Jest to jedno z trudniejszych zadań drogowych bo będzie ono prowadzone na terenie zabudowanym, gdzie znajduje się bardzo dużo urządzeń infrastruktury drogowej.

"Podpisaliśmy umowę z wykonawcą robót, Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży na przebudowę drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. Marii Konopnickiej-Górskie na odcinku o długości ponad 1500 metrów.

Jest to inwestycja, w ramach której powstaną: nowa nawierzchnia jezdni i chodników, nowe ścieżki rowerowe oraz całkowicie zostaną przebudowane media znajdujące się w drodze. Czyli sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oraz elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Nie byłoby możliwe wykonanie tak złożonej inwestycji bez dobrej współpracy samorządów Powiatu Kolneńskiego oraz Miasta Kolno – powiedział dyrektor PZD Grzegorz Kulągowski.

Wartość całej inwestycji to blisko osiem milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetów Powiatu Kolneńskiego, Urzędu Miasta Kolno, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

Warto przypomnieć, że Powiat Kolneński otrzymał od Wojewody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych prawie 16 milionów złotych na remont dróg powiatowych i gminnych. Połowa tej kwoty jest przeznaczone na remont dróg powiatowych o łącznej długości około 8 kilometrów. Pozostałą część kwoty na remont dróg gminnych na terenie Powiatu Kolneńskiego.

Prace remontowe na odcinku ulicy Konopnickiej - Górskie potrwają dwa lata.