INFORMACJA


załatwianie spraw w Starostwie Powiatowym w Kolnie

 

Kontakt telefoniczny

  1. Wydział Komunikacji i Transportu

 

  1. Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami
  • wypisy, wyrysy i informacje z ewidencji gruntów i budynków – 86 278 48 92
  • mapy zasadnicze (do zgłoszeń i do wniosków o warunki zabudowy) – 86 278 48 91
  • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, gospodarka nieruchomościami – 86 278 48 90
  • geodeta powiatowy – 86 278 48 89

 

  1. Budownictwo i Ochrona Środowiska

 

  1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie – 86 278 47 03

 

  1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów86 278 47 97 
  2. Sekretariat – 86 278 24 29 ;   Biuro Obsługi Interesanta – 86 262 30 15

 

Kontakt elektroniczny

Sprawy urzędowe można również załatwiać drogą elektroniczną poprzez ePUAP:

/41cg6jxl9r/SkrytkaESP

/41cg6jxl9r/skrytka

 

Zalecenia przy załatwianiu spraw

Aby załatwianie wnoszonych przez Państwa spraw przebiegało jak najsprawniej proponujemy pobranie druków podań, wniosków z naszej strony internetowej i wypełnienie ich w domu. Link do stron z wzorami druków:

- Wydział Komunikacji i Transportu 
- Budownictwo i Ochrona Środowiska
- Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami

 

Szczegółowe dane kontaktowe do wydziałów - Zobacz