Zaplanowane spotkanie odbędzie się w dn. 9.03.2020 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie ul. 11 Listopada 1. Powyższe spotkanie ma charakter edukacyjno-informacyjny, a jego celem jest przekazanie informacji o projekcie oraz pomoc organizacjom pozarządowym uzyskać wsparcie na organizację Inicjatyw oraz rozwój instytucjonalny w ramach projektu. Wstęp na spotkanie będzie bezpłatny.

Celem projektu Podlaskie Lokalnie jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby osiągnąć wskazany powyżej cel, Fundacja udziela wybranym w konkursach projektom dofinansowania w wysokości do 5000 zł na Inicjatywy skierowane do lokalnych społeczności (np. turnieje sportowe, konkursy, szkolenia, wyjazdy edukacyjne itp.) oraz w kwocie do 4000 zł na Rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.podlaskielokalnie.pl, tam również będzie można złożyć wniosek poprzez elektroniczny generator. Zachęcamy także do odwiedzenia profilu projektu na Facebooku: www.facebook.com/podlaskielokalnie/.


Pierwszy nabór wniosków dotyczący Inicjatyw Lokalnych zaplanowany jest na początek marca. Konkurs na Rozwój Instytucjonalny zaplanowany jest na kwiecień.

Projekt dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.