Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach,
Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze

lub innych regionach w których występuje zagrożenie KORONAWIRUSEM  i  zaobserwowałeś u siebie objawy tj:

gorączka  38 ºC

kaszel

duszność i problemy z oddychaniem

    BEZZWŁOCZNIE powiadom  Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kolnie

  • 086-278-31-91
  • 692 452 624

lub zgłoś się  bezpośrednio lub telefonicznie do najbliższego Oddziału Zakaźnego:   

  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Szpital Łomża 86 473 33 58 
  • Izba Przyjęć tel. 86 473 32 54
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białystok
  • ul Żurawia 14 - tel. centrala 85 831 80 00

 lub dzwoń na pogotowie:

  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Łomża

tel. 86 216 62 15   alarmowy 999   lub 112 

  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Białystok

tel. 85 66 373 00  centrala

lub  dzwoń na Izbę Przyjęć Szpitala Ogólnego w Kolnie

 tel 86 278 24-24 wew. 321    lub     86 27 3 93 01

 

OGÓLNOPOLSKA  INFOLINIA  NFZ  W SPRAWIE KORONAWIRUSA  TEL.   800 190 590