Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosław Zieliński i Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka jako organizatorzy, zapraszają do wzięcia udziału w VIII Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

10 kwietnia 2020 roku będziemy obchodzić 10. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. W przyjętym jednogłośnie 13 kwietnia 2010 roku Oświadczeniu Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono, że 10 kwietnia 2010 roku doszło „do największej tragedii w powojennej historii Polski”. Wiążę się ona nierozerwalnie ze Zbrodnią Katyńską, wszak cała 96-osobowa polska delegacja państwowa, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką, przedstawicielami Parlamentu, rządu, duchowieństwa, Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, dowódcami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szefami urzędów i instytucji państwowych, zginęła w drodze na uroczystości z okazji 70. rocznicy mordu katyńskiego.

W tym roku, już po raz szósty, w ramach Konkursu przedmiotem badań i głębszej refleksji będzie Obława Augustowska. Pragniemy przypomnieć, że w tym roku przypada 75. rocznica wielkiej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej w lipcu 1945 roku na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego, a więc ponad dwa miesiące od zakończenia II wojny światowej, przez sowieckie i polskie komunistyczne formacje policyjno-wojskowe i polityczne (NKWD, oddziały Armii Czerwonej, MO, UB, I Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego, PPR), nazywanej dzisiaj Obławą Augustowską. Wiedza o tragicznych wydarzeniach z lipca 1945 roku, mimo odkrywania nowych jej elementów, jest wciąż niepełna, nie jest też nadal znane miejsce spoczynku jej ofiar ani ich dokładna liczba. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej, zaś 9 lipca 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę ustanawiając 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

Głównym celem konkursu jest poznawanie ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski oraz kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży. Ma on również na celu zachęcić młodzież do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wysiłków w celu zrozumienia istoty procesów historycznych.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim. Konkurs jest jednoetapowy – odbywa się na szczeblu wojewódzkim, w dwóch kategoriach: klasy VI-VIII szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe.

Wszelkie informacje, w tym termin konkursu, miejsce nadsyłania prac, kryteria oceniania dostępne są w regulaminie konkursu.