Zbliżający się okres zimowy charakteryzuje się występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i możliwością wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń życia i zdrowia ludzi. Jest to czas szczególnie trudny zwłaszcza dla osób ubogich i bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków schronienia i ciepłego posiłku. Nawet problem nietrzeźwości nie może być powodem pozostawienia człowieka bez pomocy.

Współpraca wszystkich służb i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej może zminimalizować negatywne skutki okresu zimowego. Istotne jest, aby każda osoba potrzebująca pomocy otrzymała ją. Szybka reakcja nas wszystkich może mieć w wielu przypadkach decydujące znaczenie dla życia  i zdrowia ludzkiego.

Zwracam się z apelem także do mieszkańców powiatu kolneńskiego o większą solidarność i pomoc osobom potrzebującym wsparcia w tym trudnym okresie.

 

Zauważone sytuacje z udziałem osób, które potrzebują naszego wsparcia i pomocy można zgłaszać na/do:

-  Numer alarmowy  112

- Bezpłatną infolinię  800 444 989 (informacja o miejscach udzielania pomocy potrzebującym, a także o formach świadczonej w nich pomocy)

-  Miejskiego/ Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej

-  Straży Miejskiej

Nie bądźmy obojętni na los innych ludzi.  Tylko szybka i właściwa nasza reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji oraz ocalić im życie.

 

STAROSTA KOLNEŃSKI

Tadeusz Klama