Powiat Kolneński przygotowuje się do realizacji termo-modernizacji przychodni w Kolnie. Będzie to możliwe po zatwierdzeniu projektu złożonego przez szpital w Kolnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Stąd pochodzić będzie 85% dofinansowania do wartości ponad 2 milionowego kosztu tej inwestycji. Jak zapewnia starosta Tadeusz Klama, pozostała część funduszy pochodzić będzie ze środków własnych.  

W ramach projektu budynek zostanie dostosowany do nowych wymagań zapotrzebowania na ciepło, zyska też estetyczniejszy wygląd. Zmian będzie wiele: nowy dach, stolarka okienna i drzwiowa wraz z dociepleniem ścian, na dachu ogniwa galwaniczne, w piwnicy zaś pompa cieplna odzyskująca ciepło z powietrza. Budynek poprzez korzystanie z naturalnych źródeł energii stanie się bardziej niezależny od obecnych dostawców, a być może nawet samowystarczalny.

Informacje o zatwierdzeniu tego projektu mają być dostępne do końca bieżącego roku.

***

Równolegle przygotowywany jest również wniosek do Ministerstwa Zdrowia o fundusze na dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Wykonana ma być dodatkowa klatka schodowa, parking, łazienki i rejestracja z elektronicznym powiadamianiem. Dostosowanie obiektu dla osób niewidomych wymaga też zastosowania specjalnego oznakowania, sygnalizacji świetlnej i głosowej.

Jak informuje dyrektor  Szpitala Powiatowego w Kolnie Krystyna Marianna Dobrołowicz, która zarządza przychodnią, oprócz zmian w infrastrukturze budynku zmiany dotyczyć będą także personelu. Chodzi o planowane szkolenia umiejętności obsługi osób niepełnosprawnych oraz komunikowania się w języku migowym. Wartość inwestycji to około 750 tysięcy.

Uzupełnieniem tych działań jest przygotowywany wniosek do PFRON-u o wartości około 300 tysięcy z 50% dofinansowaniem na budowę i montaż windy. Będzie ona zamontowana na poziomie gruntu (wejście do budynku) i umożliwi łatwiejszy dostęp do usług.