W obchodach Święta Niepodległości Polski w Małym Płocku wziął udział Wicestarosta Karol Pieloszczyk razem z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami. Pan Wicestarosta uczestniczył we Mszy Świętej rozpoczynającej uroczystość, po czym wraz z uczestnikami przemaszerował pod pomnik Józefa Piłsudskiego.

Tutaj zgromadzeni wysłuchali przemówień i obejrzeli część artystyczną. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego i masowy udział uczestników uroczystości w II Biegu Niepodległości były ostatnimi wydarzeniami tego święta.